Sign Language Development Department projects implemented

Projekts „Starptautiskās zīmju vārdnīcas www.spreadthesign.com papildināšana ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu”

RC Zīmju valodas attīstības nodaļa (bij. Zīmju valodas centrs) projekta ietvaros no angļu valodas latviešu valodā iztulkoti 8000 vārdi, sagatavoti latviešu nedzirdīgo zīmju valodā un publicēti www.spreadthesign.com mājaslapā.

2012.g. oktobrī tika parakstīts partnerības līgums ar Ērebrū universitāti par spreadthesign projekta turpināšanu, kura īstenošanu 2011.gada novembrī uzsāka SIA „LNS Zīmju valodas centrs” (LNS ZVC).

Projekta ietvaros līdz 2015.gadam jāpapildina spreadthesign datu bāze līdz 15000 vārdiem.

Tikšanās laikā ar pārējiem projekta partneriem uzzinājām, ka šo spreadthesign mājaslapu ļoti plaši izmanto vairākas valstis mācību procesā gan pamatskolā, gan augstskolā.

Projekts tika īstenots ar „Baltijas Bērnu fonds” atbalstu un sadarbībā ar Eiropas Zīmju valodas centru projekta „www.spreadthesign.com starptautiskās zīmju vārdnīcas papildināšana ar latviešu nedzirdīgo zīmju valodu” ietvaros.

 


LNS ZĪMJU VALODAS CENTRA
īstenotie projekti

Līdz 2012 gada 23.februārim LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas attīstības nodaļas galvenos darbības virzienus un projektus īstenoja SIA „LNS Zīmju valodas centrs” (LNS ZVC)

Informāciju par LNS ZVC īstenotajiem projektiem skatīties šeit

To Top