Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss personām ar dzirdes un intelektuālās attīstības traucējumiem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksa personām ar dzirdes un intelektuālās attīstības traucējumiem mērķis veicināt klienta motivāciju un pilnveidot viņa spējas un prasmes iekļauties nedzirdīgo kopienā un sabiedrībā, lai mazinātu sociālo atstumtību un uzlabotu savas dzīves kvalitāti.

Pakalpojumu komplekss vērsts uz personas ar dzirdes un intelektuālās attīstības traucējumiem readaptāciju, resocializāciju un iekļaušanu sabiedrībā.

Pakalpojumu nodrošina saskaņā ar Sociālās rehabilitācijas (turpmāk – SRH) programmu nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kas paredzēta personām ar dzirdes un garīgās/intelektuālās attīstības traucējumiem (tikai ārpus Rīgas dzīvojošiem). Grupas lielums 6 personas.

SRH programma ietver 28 dienu ciklu (ēdināšana, viesnīca, vakaros un brīvdienās neformālas brīvā laika aktivitātes). Nodarbību ilgums 8 stundas dienā katram klientam. Nodarbībās pielieto katra klienta spējām un individuālajām vajadzībām atbilstošas metodes, ievērojot klienta pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības.

SRH pakalpojumu sniedz sociālais darbinieks, psihologi, pedagogi, sociālais rehabilitētājs, fizioterapeits, masieris, sporta nodarbību vadītājs, datorapmācības speciālists, piesaistot surdotulkus, asistentu, klientu apkalpošanas speciālistus, brīvā laika organizētājus u.c. speciālistus (psihiatru, juristu, karjeras speciālistu, ārstu). Darbs nodarbībās organizēts pēc komandas darba principa – vairāki speciālisti līdzdarbojas vairākās nodarbībās.

SRH kompleksu nodrošina Sociālās rehabilitācijas programma nedzirdīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kas nosaka katra pakalpojuma mērķus, uzdevumus, tēmu sadalījumu.

SRH programmas bloki:

  1. Psiholoģiskā rehabilitācija
  2. Komunikācija un valoda
  3. Dzīves prasmju pilnveide
  4. Fiziskā rehabilitācija
  5. Informatīvā sadaļa

Pakalpojumu klients var pieteikt LNS RC pakalpojuma sniegšanas punktos, iepriekš piesakoties personīgi vai elektroniski.

Augšā