LNS Rehabilitācijas centrs

Kas ir Rehabilitācijas centrs

 Komercsabiedrība SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” (turpmāk – LNS RC) izveidota, apvienojoties, saplūstot komercsabiedrībām SIA „LNS kultūras centrs „Rītausma””, SIA „LNS Komunikācijas centrs” un SIA „LNS Zīmju valodas centrs”.

SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” reģistrēta Latvijas Komercreģistrā 2012. gada 23. februārī.

Valde

LNS RC valde – valdes priekšsēdētājs Sandra Gerenovska.

Sandra Gerenovska
Valdes priekšsēdētājs

Sabiedrības struktūra

LNS RC darbības mērķis ir īstenot pasākumus nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai un cilvēkresursu attīstībai, kā arī veikt komercdarbību.

LNS RC galvenie darbības virzieni

  • surdotulka pakalpojumi;
  • sociālā rehabilitācija;
  • pieaugušo izglītība;
  • izdevējdarbība;
  • cita veidadarbība, kas atbilst LNS RC darbības mērķiem un nav pretrunā ar spēkā esošajiemLatvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

No 2010.gada1.janvāra dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, iesaistot LNS kapitālsabiedrības.

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.04.2021. noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” LNS RC sniedz dzirdes invalīdiem valsts budžeta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un surdotulka pakalpojumus.

1) Atsevišķi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

2) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (video):
3) Surdotulka pakalpojumi:

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem LNS RC sniedz sociālā darba speciālisti – sociālie darbinieki, latviešu zīmju valodas tulki, surdotulki, psihologi, sociālie rehabilitētāji un citi darbinieki, kuriem ir pieredze, zināšanas un iemaņas darbā ar nedzirdīgajiem.

LNS RC sociālā darba speciālisti atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās integrācijas veicināšanai (līdz 150 stundām gadā) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu personām ar garīga rakstura traucējumiem vai zemu izglītības līmeni ne vairāk kā 28 dienas vienu reizi divos gados un personām, kurām dzirdes zudums radies pēc mutvārdu valodas apguves, ne vairāk kā 20 dienas vienu reizi trijos gados.

Dzirdes invalīdi valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus var saņemt LNS RC Sociālās rehabilitācijas, Zīmju valodas tulku un Zīmju valodas attīstības nodaļās un pakalpojumu sniegšanas punktos – Rīgā, Alūksnē, Smiltenē, Valmierā, Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Ventspilī.

LNS Rehabilitācijas centrs – adrese un darba laiks

• Rīga

[wp-svg-icons icon=”office” wrap=”i”] Adrese: Elvīras ielā 19 k-3, Rīgā, LV – 1083

2. tramvajs līdz pieturai Elvīras iela
4. tramvajs līdz pieturai Dzirciema iela
9. un 25.trolejbuss līdz pieturai Kuldīgas iela
4., 4z., 21., 38. un 46. autobuss līdz pieturai Kuldīgas iela
Tuvākā vilciena pietura: stacija “Zasulauks”

[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”i”] Telefons darba laikā: +371 67471512

[wp-svg-icons icon=”envelop” wrap=”i”] E- pasts: [email protected]

[wp-svg-icons icon=”clock” wrap=”i”] Darba laiks:

Pr

Ot

Tr

Ce

Pk

8:30 – 17:00

Se

Sv

SLĒGTS

 

Lasītākās ziņas

Augšā