Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma „Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība” mērķis ir nodrošināt latviešu zīmju valodas zināšanu un iemaņu apguvi. Uzdevums ir sniegt palīdzību un atbalstu latviešu zīmju valodas apgūšanā, veidojot zīmju valodas praktiskā pielietojuma iemaņas, paplašinot zīmju krājumu un līdz ar to veicinot klienta iekļaušanos sabiedrībā.

Pakalpojumu nodrošina saskaņā ar Latviešu zīmju valodas mācību programmu, kas nosaka apmācību īstenošanas mērķus, uzdevumus, plānu, plānotos rezultātus, resursus, ieteicamo literatūru. Programmas īstenošanas plāns nosaka tematisko plānojumu un tēmu sadalījumu apakštēmās. Praktisko nodarbību laikā tiek piedāvātas 25 tēmas un vizuālie materiāli (vārdnīcas, videovārdnīcas DVD formātā u.c.). Mācību procesā zīmju valodas speciālisti pielieto katra klienta spējām un individuālajām vajadzībām atbilstošas metodes, ievērojot klienta pieredzi, prasmes un izziņas procesa īpatnības.

Pakalpojumu var pieteikt personīgi vai elektroniski, un to saņem pakalpojuma sniegšanas punktos vai pie klienta mājās.

Pakalpojuma apjoms: zīmju valodas pirmreizējai apguvei – līdz 80 h un zīmju valodas pilnveidei – līdz 60 h gadā.

Augšā