Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu komplekss personām ar dzirdes traucējumiem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksa personām ar dzirdes traucējumiem mērķis ir veicināt klienta motivāciju un sociālo aktivizāciju, lai mazinātu viņa sociālo atstumtību un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Pakalpojums ir pasākumu komplekss, kas vērsts uz personas ar dzirdes traucējumiem readaptāciju, resocializāciju, lai klients spētu pilnvērtīgi iekļauties nedzirdīgo kopienā un dzirdīgo sabiedrībā, uzlabojot savas sociālās un saskarsmes prasmes, sniedzot informāciju par dzirdes stāvokli, iepazīstinot ar dažādām klausīšanās palīgierīcēm, mācot tās lietot u.c.

Nodarbībās pielieto katra klienta spējām un individuālajām vajadzībām atbilstošas metodes, ievērojot viņa pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības.

Pakalpojumu nodrošina saskaņā ar Sociālās rehabilitācijas (turpmāk SRH) programmu personām ar dzirdes traucējumiem, kas paredzēta personām ar smagu vājdzirdību vai nedzirdīgajiem (tikai ārpus Rīgas dzīvojošiem). Grupas lielums 8 – 10 personas.

SRP programma ietver 28 dienu ciklu (ēdināšana, viesnīca, vakaros un brīvdienās neformālas brīvā laika aktivitātes). Nodarbību ilgums 8 stundas dienā.

SRH pakalpojumu sniedz sociālais darbinieks, psihologi, pedagogs, logopēds, juriskonsults, sociālais rehabilitētājs, fizioterapeits/ rehabilitologs, vingrošanas nodarbību instruktors, informācijas tehnoloģiju pasniedzējs, klientu apkalpošanas speciālists, kultūras pasākumu organizators u.c. Darbs nodarbībās organizēts pēc komandas darba principa – vairāki speciālisti līdzdarbojas vairākās nodarbībās.

SRH programmas bloki:

  1. Psiholoģiskā rehabilitācija
  2. Komunikācijas tehnikas
  3. Datorapmācība
  4. Atveseļošana un fiziskā rehabilitācija
  5. Informatīvā sadaļa
  6. Tehniskie palīglīdzekļi

Pakalpojumu klients var pieteikt LNS RC pakalpojuma sniegšanas punktos, iepriekš piesakoties personīgi vai elektroniski.

Augšā