Surdotulka pakalpojumi izglītības programmas apguvei

Surdotulka pakalpojuma mērķis ir veicināt klienta pieejamību vajadzīgajai informācijai un iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot surdotulka pakalpojumus izglītības programmas apguvei.

Surdotulki veic sinhrono un secīgo tulkošanu.

Surdotulka pakalpojums tiek nodrošināts individuāli vai izglītojamo grupā līdz 480 akadēmiskajām (360 astronomiskajām) stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos), ja klients mācās profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē.

Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, klientam jāpiesakās personīgi.

Augšā