LNS Rehabilitācijas centrs

Eiropas zīmju valodas tulku konferencē

Septembra mēnesī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika Eiropas zīmju valodas tulku foruma (EFSLI) rīkotā gadskārtējā konference. Konferencē piedalījās vairāk kā 150 dalībnieku no 28 valstīm. Un starp tām arī dalībnieki no Latvijas. Latviju pārstāvēja LNS Komunikācijas centra valdes priekšsēdētājs – Edgars Vorslovs, zīmju valodas tulki – Ārija Medne, Brigita Aldersone un Ainārs Ostvalds.

Konferences oficiālā valoda bija angļu valoda. Tulkojums notika starptautiskajā zīmju valodā, igauņu zīmju valodā, igauņu un krievu valodās.

Latvijas pārstāvji ar EFSLI prezidenti (pirmā no kreisās) un EFSLI ‘finanšu direktoru’ Zane HEMA (pirmais no labās)
Konferences galvenā tēma „Vesels prāts veselās rokās”

Šoreiz konferences tēma bija „Vesels saprāts veselās rokās”, tā izvēlēta tāpēc, lai sabiedrības uzmanību vērstu uz faktu, ka zīmju valodas tulka darbs, tomēr ir viens no psiholoģiski un fiziski grūtākajiem, kas var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Ne sabiedrībai, ne darba devējiem, ne klientiem un arī bieži pašiem tulkiem nav pilnīgas sapratnes par zīmju valodas tulka profesiju un tā darba specifiku. Liela daļa tulku ir pārslogoti darbā, ļoti bieži izjūt nogurumu, ne vien psiholoģisku, bet arī fizisku. Pēdējā laikā novērojams ari tulku „izdegšanas sindroms”.

Tulka darba kvalitāte, galvenokārt, atkarīga no tulka veselības stāvokļa, no prasmes saglabāt savu enerģiju gadiem ilgi. Konferencē galvenais uzsvars tika likts uz zīmju valodas tulka spēju strādāt profesionāli, izturēt lielu fizisku un psiholoģisku slodzi, strādājot ar dažādām klientu grupām, prast komunicēt dažādās kultūras vidēs, pielāgoties krasām izmaiņām tulkošanas vidē, kā arī kontrolēt savu emocionālo stāvokli.

EFSLI prezidente Maya de Wit atklājot konferenci, savā runā uzsvēra, ka ar zīmju valodas tulku situācija Eiropā nav tā labākā. Tulki dažādās dzīves situācijās ar savām problēmām cīnās paši, pašiem ir jāaizstāv savas tiesības. Daudzās valstīs nav organizāciju, kas aizstāvētu zīmju valodas tulku tiesības un palīdzētu risināt sarežģītas situācijas darbā, konfliktsituācijas starp tulku un klientu utt.

Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) valdes loceklis Gergely Tapolczai atklāšanā informēja, ka pēc EUD veiktā pētījuma 650 000 nedzirdīgu cilvēku lieto zīmju valodu, kurus apkalpo ap 7000 zīmju valodas tulku. Tāpēc proporcionāli sanāk, ka uz 93 nedzirdīgajiem ir viens zīmju valodas tulks. Pats par sevi saprotams, ka nedzirdīgais sarežģītās dzīves situācijās bez tulka nevar iztikt, tāpēc tulkiem iznāk strādāt ļoti saspringtos darba apstākļos. EUD pārstāvis uzsvēra, ka bez zīmju valodas tulkiem nedzirdīgie nevar pilnvērtīgi realizēt savas tiesības.

Eiropā ir veikts pētījums kā Eiropā attīstās starptautiskā zīmju valoda. Patiesībā tiek uzskatīts, ka starptautiskā zīmju valoda nav valoda, bet tā ir komunikācijas sistēma – starptautiskās zīmes. Sistēma ar kuras palīdzību var sazināties, uzzināt informāciju. EUD pārstāvis ieteica vienotu Eiropas komunikācijas sistēmu – zīmju valodu.

Konferencē tika prezentētas sekojošās tēmas:

Zīmju valodas tulku fiziskā veselība: sasprindzinājums (balss saitēs, muskuļos, nervu sistēmā utt. ), galvenie riska faktori, diagnozes un ārstēšana.

Zīmju valodas tulku psiholoģiskā veselība: sasprindzinājums (kultūras konflikti, dažādas emociju izpausmes, konfidencialitāte utt.), galvenie riska faktori, diagnozes, profilakse un terapijas.

Profesionāla zīmju valodas tulku veselības un strādāt spējas aizsardzība: likumdošana, vajadzība veikt regulāras veselības pārbaudes un nodrošināt normālus darba apstākļus, kā tulka darbu ietekmē apkārtējā vide. Sociālās garantijas.

Izdegšanas sindroms zīmju valodas tulku profesijā

Čehijas pārstāvji bija sagatavojuši informāciju par izdegšanas sindromu zīmju valodas tulku profesijā. Arī Čehijā pastāv liela problēma, ka tulki nespēj nodalīt tulka darbu no citām blakus profesijām, piemēram, sociālais darbinieks, asistents utt. Tulka darba specifika ir tāda, ka tulks strādā dažādās sadzīves jomās, pilda dažādas lomas. Bieži tulkojot tulki sajūt nogurumu, slodzi un līdz ar to emocionāli sadeg. Galvenie izdegšanas sindromu veicinātāji: emocionālais nogurums, izziņas izsīkums – nespēja uztvert informāciju, nespēj atdalīt tulka darbu no sociālā darbinieka pienākumiem. Tulkojot tulki zaudē lielu enerģiju, zaudē spēku, zūd interese par tulkojumu. Līdz ar to rodas stress.

Lai nenokļūtu stresa situācijās un emocionāli neizdegtu, tulkam iesaka:

a) Atsakies no tā, no kā var un vajag atteikties. Mēs visi esam tikai cilvēki, varam darbā kļūdīties, tas ir tikai cilvēcīgi.

b) Neesi palīga lomā.

c) Iemācies pateikt „NĒ” – izvērtē savas prioritātes, iemācies noteikt savas darba robežas.

d) Iepriekš sastādi darba plānu, tas palīdzēs sakārtot darba dienu. Atvēli laiku arī brīvā laika pavadīšanu.

e) Neaizmirsti uztaisīt darba pārtraukumus katru stundu pa 15 minūtēm. Ja tulks jutīsies atpūties, tad veidosies labs vizuālais kontakts un klients saņems kvalitatīvu pakalpojumu.

f) Atklāj savas izjūtas darbā, dalies ar kolēģiem, bet to dariet pēc pakalpojumu sniegšanas nevies klienta klātbūtnē. Klientu neinteresē tulka izjūtas un emocionālais stāvoklis.

g) Meklē emocionālo atbalstu un pieņem to, jo tulkiem daudz jātulko tieši nepatīkamās situācijās.

h) Izvairies no pārpratumiem, nejauciet privāto dzīvi ar darbu.

i) Saglabā mieru arī kritiskā situācijā. Tulkam jāprot orientēties jebkurā dzīves situācijā, arī nepatīkamās situācijās.

j) Atrod laiku analizēt situācijas darbā ar nedzirdīgiem klientiem, izvērtē savas kļūdas, jo svarīga ir sadarbība ar klientu.

k) Uzlādē sevi enerģētiski, velti laiku sev.

l) Meklē jaunus izaicinājumus, mācies kaut ko jaunu, dari to, kas tev patīk.

m) Izmanto palīdzību, ko piedāvā kolēģi. Ir svarīgi garās tulkošanas reizēs mainīties, nevis vienam tulkot vairākas stundas.

n) Neaizmirsti par savu veselību, atpūtu. Guli ilgi, rūpējies par sevi, par savu labsajūtu.

Stresam – NĒ!

Veselības traucējumi zīmju valodas tulka profesijā

Pēdējā laikā Eiropā ir strauji palielinājies to tulku skaits, kas sajūt sāpes rokās un augšējās ekstremitātēs. Ir veikti pētījumi par tulka profesiju, par to, kādas ir veselības problēmas un līdz ar to ir atzīts, ka zīmju valodas tulka profesija ir viena no augsta riska profesijām, kas izraisa nopietnas veselības problēmas.

Tulkojot ar piepūli, var radīt ievainojumus roku muskuļos, tie sāk plaisāt un rodas muskuļu sastiepums augšējās ekstremitātēs. Pirmās pazīmes parādās, kad sāk sāpēt elkonis vai no roku pirkstiem – īkšķis. Tulkošanas procesā, tulki ļoti maz izmanto plecu daļas, bet vairāk roku locītavas. Liela nozīme ir kaklam, plecu un roku muskuļiem, mugurkaulam. Vissvarīgākais ir elkoņa nervs, tas sākas kakla daļā, iet cauri plecam līdz rokas elkonim un plaukstai. Ja sajūt sāpes muguras augšējā daļā, tas nozīmē, ka plecu muskulis jau ir bojāts, spiež uz nervu un tas atdod sāpes uz rokām un rokas vairs nespēj strādāt, grūti kustināt. Tulkojot, tulkiem ir jāievēro arī pareiza stāja, lai netraumētu mugurkaulu.

Bieži novērots, ka tulkošanas procesā tulkiem galva ir mazliet izbīdīta uz āru un līdz ar to tiek saspiesti krūšu daļas muskuļi. Visbiežāk sastopamā slimība tulkiem ir kakla radikulīts, tas nozīmē, ka sastiepts kakla nervs. To iegūst visbiežāk tulki – operatori, kas strādā pa telefonu. Jo bieži klausule tiek iespiesta starp galvu un pleciem, lai klientam iztulkotu nepieciešamo informāciju. Tā rezultātā rodas muskuļu sabiezējums, kas izraisa sāpes.

Daudzi ārsti nespēj atrast zīmju valodas tulka veselības traucējumus. Tāpēc ir svarīgi, ka tulks pats zina, no kā rodas veselības problēmas un jāizstāsta ārstam sava darba specifika. Sevis izzināšana, tulkiem palīdzētu mazināt risku veselības jomā.

Tulkiem nepieciešamas regulāras muskuļu stiepšanas, masāžas, nedrīkst veikt asas kustības. Pirms tulkošanas jāiesilda muskuļi izmantojot dažādus vingrinājumus.

Zīmju valodas pilnveidošana profesionālā līmenī

Zīmju valodas tulki strādā dažādās darba vidēs, gan savas valsts robežās, gan ārpus tām. Strādāt ārzemēs bieži vien tā ir papildus pārbaude, piemēram, strādāt kā starpniekam starp divām svešzemju valodām, tulkot no tulkojuma. Tulkam dažkārt jābūt kā starpniekam starp divām dažādām valodām, sarunvalodu un zīmju valodu, divām zīmju valodām, no sarunvalodas uz tekstu un no sarunvalodas vai zīmju valodas uz starptautisko zīmju valodu, kā rezultātā rodas virkne dažādu kombināciju, kur visi zīmju valodas tulki nevar runāt vienotā darba valodā. Šāda veida situācijas var būt stresa pilnas un prasīt lielu pieredzi, zināšanas un spējas, ar kurām jābūt apveltītam zīmju valodas tulkam.

2009. gada sākumā darbu uzsāka jaunais projekts, kura mērķis iz uzlabot tulkošanu zīmju valodā starptautiskā līmenī, padarītu kaut mazliet vienkāršāku šo darbu. Divgadīgais, Eiropas Savienības finansētais IISE projekts izpētīs, apkopos un veidos apmācības kursus zīmju valodas tulkiem. Šī projekta koordinators ir Diaconia Universitāte no Somijas ar partneriem no Igaunijas, Ungārijas un Nīderlandes. Tika prezentēti šī projekta ietvaros veiktie izpētes rezultāti. Projekta mājas lapa: http://www.project-iise.eu.

Stresa menedžments jaunajiem tulkiem

Pārstāvji no Skotijas Deaf Action iepazīstināja ar pieredzi šajā jomā. Šai aģentūrai dziļas zināšanas un pieredze jauno zīmju valodas tulku treniņos un attīstībā.
Strādājot par zīmju valodas tulku ir neskaitāmi unikāli izaicinājumi, tāpēc ir jāizstrādā stratēģijas, kas spētu tikt galā ar stresu un nemieru, kas ir ikdienas sastāvdaļa tulku darbā. Jaunajiem tulkiem, kuri saskaras ar daudzām stresa pilnām situācijām pirmo reizi, tas var būt īpašs izaicinājums. Tiem var nebūt pietiekami labas prasmes un pieredze, stratēģijas, lai veiksmīgi tiktu galā ar tik daudz vēl nepiedzīvotām situācijām. Šīs stratēģijas var kalpot par paraugu tulkam , kas apšauba savu zināšanu līmeni, neveselīgu stresu un ļaunākajā gadījumā vēlmi vairs nestrādāt šajā profesijā.

Prezentācijā prezentēja izpētes rezultātus par stresa līmeni jaunajiem tulkiem. Tika apspriesti izaicinājumi ,ar kuriem tie sastopas un stratēģijas, kuras jāattīsta, lai tiktu galā ar dažādām situācijām. Tāpēc, ka tulkošanas aģentūras spēlē vadošo lomu jauno tulku attīstībā , tām jānodrošina palīdzības pasākumi jaunajiem tulkiem dažādu atbalsta formu veidā.

Jaunajiem tulkiem ir nepieciešams atbalsts no vecākiem kolēģiem, lai iedrošinātu un motivētu turpmākam darbam. Interesanti ir izpētīts fakts, ja jaunie tulki darbā noturas vismaz 2 gadi un iztur šo slodzi, tad strādās arī turpmāk.

Zīmju valodas tulku darba aizsardzība

Eiropā zīmju valodas tulki pārsvarā strādā individuāli, bet šādai darba organizācijai ir mīnuss – trūkst profesionālas darba organizācijas, tulkiem līdztekus savu tiešo pienākumu veikšanai ir jānodarbojas arī ar dažādiem blakus darbiem. Pēdējā laikā tulki sāk apvienoties dažādās organizācijās, lai pakalpojumus sniegtu kolektīvi.

Ar savu pieredzi iepazīstināja Somijas zīmju valodas tulku kooperatīvs VIA, kurš sniedz pakalpojumus visā Somijā. Kooperatīvs nodarbina apmēram 80 pilna laika strādājošus tulkus. Kooperatīva pakalpojumus izmanto dažādas pašvaldības, kuras apmaksā tulku pakalpojumus nedzirdīgajam klientam līdz 180 stundām gadā.

Kooperatīvs lielu vērību pievērš tulku darba apstākļiem. Visiem darbiniekiem ir tiesības izmantot profesionālo veselības aprūpi (ieskaitot veselības pārbaudes pirms uzsākt strādāt un katru piekto gadu pēc 40 gadu vecuma psiholoģisko terapiju) . Zīmju valodas tulkiem, kuri strādā skaļā vidē (semināri utt.) tiek piedāvāta ikgadēja dzirdes pārbaude. Slimības gadījumā, kuru izraisījuši darba apstākļi, profesionāls ārsts, darbinieks un viņa darba devējs apspriežas par darba apstākļiem.

Citi veidi kā praktizēt, veicināt psiholoģiskos un fiziskos darba apstākļus:

1. Grupu darbs: grupas (3-7 cilvēki), darba sadale grupās un draudzīgs atbalsts.

2. Tulkošana pa pāriem vismaz 2 stundu darbs un pieprasītās teorijas apguve.

3. Ilgāks atpūtas laiks pēc pieprasītās tulkošanas.

4. Klīniskā uzraudzība (regulāras tikšanās ar profesionālu terapeitu ar kuru tulki apspriež sūdzības un citas profesionālas dabas problēmas uzbūves) katram tulkam atsevišķi vai arī visai grupai kopā.

5. Lekcijas par ergonomikas un enerģijas saudzēšanu darbiniekiem.

6. Ergonomiskie krēsli iestādēs vai skolās, kur notiek pilna laika tulkošana.

7. Ergonomiskās datorpeles ofisos.

8. Apmaksātas sporta nodarbības (kooperatīvs subsidē darbinieku ar sporta aktivitātes un dažāda veida hobijus brīvajā laikā).

Noņem stresu !

Zīmju valodas tulka profesija pieprasa dziļi fokusētu garīgo un fizisko koncentrēšanos. Tā rezultātā rodas sasprindzinājums muskuļos un prāts ir pelnījis atpūsties. Ķermenim un prātam ir nepieciešama sava veida barība. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem vingrinājumiem, kas var kalpot kā ķermeņa stimulēšana, atdzimšana. Dažādas tehnikas kā atpūtināt savu ķermeni var tikt pielietotas tulku brīvajā laikā vai arī tulku sagatavošanā. Viena no tām ir jogas terapija.

Nodarbojoties ar jogu, praktizējot elpošanas tehniku regulāros treniņus vara atbrīvot ķermeni no stresa un ieviest dzīvē balansu.

Vēl tikai nesen joga tika popularizēta zem dažādiem nosaukumiem un dažādiem jogas veidiem. Lai nu kā, jogas zināšanas tiek praktizētas jau tūkstošiem gadu un nav vajadzīgs stingri ievērot kādu no jogas veidiem. Ar jogu var nodarboties gan mājās, gan grupās, pēc garas darba dienas… visur un katrā laikā.

Vingrinājumi un tehnikas var būt ļoti rosīgas un skaļas: attīroties svīstot vai attīrot plaušas svīstot un mainot savas emocijas ar kliedziena palīdzību. Pārmaiņus kustības un tehnikas var tikt izpildītas klusi un aizņemt ļoti maz vietas. Mūsu psiholoģiskā apkārtne un laiks , ko varam atvēlēt ikdienas vingrinājumiem var palīdzēt mums nodarboties ar jogu katru dienu.

Dažādas kustības un vienkāršas elpošanas tehnikas skaļas/rosīgas un klusas/intensīvas var ierosināt katru turpināt un praktizēt. Daži cilvēki jūt atšķirības jau uzreiz. Vairākums jūtas daudz stiprāki un mierīgāki gan garīgi, gan fiziski pēc laika: praktizējot šo seno zinātni, lai sagatavotu sevi katrai dienai, darbam un lai varētu atpūsties ne par ko nedomājot.

Dažādi

Interesanti bija uzzināt, kāda ir tulku sistēma Igaunijā. Lai strādātu par zīmju valodas tulku Igaunijā ir jāmācās 4 gadi. Pirmo gadu mācās tikai zīmju valodu, pēc tam tikai pārējos mācību priekšmetus. Bet, ja cilvēks vēlas strādāt par tulku Eiropā, tiesās un policijā, tad jāiegūst maģistra grāds.

Igaunijā ir tā, ja tulkam jādodas tulkot kāda konference vai pasākums, tad attiecīgā organizācija vienu mēnesi iepriekš izsniedz materiālus, lai tulks var iepazīties un sniegtu tulkojumu augstā līmenī. Ja pasākumā jātulko vairāk kā 2 stundas, tad obligāti jānodrošina 2 tulki.

Lai par tulku strādātu ir jābūt labestīgi un dvēseliski noskaņotam, jāprot komunicēt ar nedzirdīgiem cilvēkiem, jātiek galā ar stresa situācijām, jābūt fiziski veseliem un jābūt lielai interesei par dažādiem sabiedrības procesiem utt. Ļoti liela nozīme ir tulku vārdu krājumam, valodas zināšanām. Tas ir svarīgi, lai tulks varētu orientēties dažādās jomās – medicīna, ekonomika, lauksaimniecība, jurisprudence utt.

Tulkam katra tikšanās ar nedzirdīgu cilvēku jebkurā iestādē ir kā eksāmens, jo jāpielieto dažādas zīmes un jāprot orientēties dažādās situācijās. Tulks nevar tulkot autopilotā, jo svarīgi ir nodot precīzu informāciju nedzirdīgam klientam.

Dažās Eiropas valstīs ir atsevišķi nodalīti tiesu tulki, kas strādā tiesās, policijā un juridiskos birojos, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu. Bieži vien juridiskie termini nav saprotami ne nedzirdīgam klientam, ne tulkam un tad rodas strīdu situācijas. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, tad sagatavo tulkus ar atbilstošu izglītību.

Šobrīd Eiropā tiek sagatavoti arī nedzirdīgie tulki, bet tie informāciju pasniedz starptautiskajā zīmju valodā. Konferences ietvaros konstatējām, ka nedzirdīgie tulki daudz plastiskāk un emocionālāk nodod informāciju, jo pat dzirdīgajiem tā bija saprotama.

Konferencē daudz runāja par jaunajiem tulkiem. Ļoti daudzi, neizturot šo spriedzi un apvainojumus, pamet zīmju valodas tulku darbu. Daudzi nedzirdīgi klienti nespēj pieņemt jaunos tulkus, liekas, ka tie ir slikti un nav profesionāļi. Jauniem tulkiem stresu rada – bailes būt nesaprastam, bail, ka nesapratīs, ko klients vēlas, bail, ka pielietos nepareizu zīmju valodu, bieži izjūt uztraukumu, kautrējas no svešiem cilvēkiem, tulkošanas procesā bail pārjautāt un apstādināt runātāju, uztraucas par to, ko teiks kolēģi, kā novērtēs.

Tulku darbā ir svarīgi analizēt darbadienas beigās savu darbu, izpētīt, kā pagājusi diena, kas paveikts un izanalizēt savas kļūdas. Tulku darbā palīdzēs ar dienasgrāmata, kurā var izlikt visas savas emocijas un sajūtas, arī tas palīdz atbrīvoties no stresa.

Tulka profesijā liela nozīme ir profesijas standarta ievērošanai. Tas domāts, lai tulki pareizi organizētu savu darbu, lai mazāk būtu stresa situāciju. Nedzirdīgajiem ir vajadzīgi labi un profesionāli tulki. Tāpēc ir nepieciešamas regulāras tulku supervīzijas, kvalifikācijas celšanas kursi, semināri utt.

Lasītākās ziņas

Augšā