LNS Rehabilitācijas centrs

Rehabilitācijas centrs

LNS RC darbības mērķis ir īstenot pasākumus nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai un cilvēkresursu attīstībai, kā arī veikt komercdarbību.

BalticPictures

LNS RC darbības mērķis ir īstenot pasākumus nedzirdīgo cilvēku sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai un cilvēkresursu attīstībai, kā arī veikt komercdarbību.

LNS RC galvenie darbības virzieni:

  • surdotulka pakalpojumi;
  • sociālā rehabilitācija;
  • pieaugušo izglītība;
  • izdevējdarbība;
  • cita veidadarbība, kas atbilst LNS RC darbības mērķiem un nav pretrunā ar spēkā esošajiemLatvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
No 2010.gada1.janvāra dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība, iesaistot LNS kapitālsabiedrības.

1) Atsevišķi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

2) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (video):
3) Surdotulka pakalpojumi:

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem LNS RC sniedz sociālā darba speciālisti – sociālie darbinieki, latviešu zīmju valodas tulki, surdotulki, psihologi, sociālie rehabilitētāji un citi darbinieki, kuriem ir pieredze, zināšanas un iemaņas darbā ar nedzirdīgajiem.

LNS RC sociālā darba speciālisti atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās integrācijas veicināšanai (līdz 150 stundām gadā) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (ne vairāk kā 150 dienas piecos gados).

Dzirdes invalīdi valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumus var saņemt LNS RC Sociālās rehabilitācijas, Zīmju valodas tulku un Zīmju valodas attīstības nodaļās un pakalpojumu sniegšanas punktos – Rīgā, Alūksnē, Smiltenē, Valmierā, Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Ventspilī.

Lasītākās ziņas

Augšā