LNS Rehabilitācijas centrs

Surdotulki pilnveido profesionālās zināšanas

28. augustā Rehabilitācijas centrs organizēja profesionālās pilnveides kvalifikācijas semināru tajā strādājošiem 43 surdotulkiem.

Foto: Juris Grundulis

28. augustā Rehabilitācijas centrs organizēja profesionālās pilnveides kvalifikācijas semināru tajā strādājošiem 43 surdotulkiem.
Semināra ievadā, klātesot LNS prezidentam Edgaram Vorslovam, Valsts deleģēto pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Immure un SIA LNS Surdotehniskās palīdzības centrs valdes priekšsēdētājs Arnolds Pavlins sniedza informāciju par tehnisko palīglīdzekļu, to skaitā par pēdējā laika lielākā jaunuma–digitālās vizuālās saziņas ierīces/planšetes – saņemšanas kārtību unatbildēja uz semināra dalībnieku jautājumiem šajā jomā. Plašāku skaidrojumu par planšetēm sniedza piegādes firmas SIA Telcom pārstāvis Māris Kravalis.

Nodarbību par tēmu „Tulku komunikācijas un saskarsmes modeļi darbā ar nedzirdīgām personām” vadīja Latvijas Profesionālā sociālā darba speciālistu asociācijas pasniedzēja Ārija Baltiņa.

Šādi profesionālās pilnveides semināri notiek reizi gadā saskaņā ar MK prasībām. Šogad septembrī tas tiks organizēts arī sociālajiem rehabilitētājiem.

Lasītākās ziņas

Augšā