LNS Rehabilitācijas centrs

Ekskursija uz Daugavas muzeju

Klientu grupa no LNS Rehabilitācijas centra decembrī apmeklēja Daugavas muzeju, kas atrodas Doles salā, Salaspils novadā, Rīgas apkaimē. Dalāmies iespaidos par redzēto!

Muzeja ekspozīcija atklāj Salaspils un tās apkārtnes unikālo vēsturi. Pagājušā gadsimta 70. gados, kad cēla Rīgas HES, paralēli tika veikti arheoloģiskie izrakumi. Atradumi, no bagātā senlietu klāsta apskatāmi Daugavas muzeja ekspozīcijā. Izstāde atspoguļoja Daugavas lejteces iedzīvotāju dzīvesveidu un vēsturi. Interesants bija gides stāstījums par tirdzniecības un tranzīta iespējām.

Pēc tam, neskatoties uz pelēcīgi nomākušajām debesīm,klienti ar patiku devās pastaigā pa Doles muižas parka teritoriju, baudot Daugavas krasta svaigo gaisu.

Mājupceļā vēl apskatījām plašo Rīgas HES applūdināto Daugavas upes teritoriju, kā arī Doles un Ķekavas Evanģēliski luterisko baznīcu Adventes noskaņās.

Teksts: Genovefa Ņevjadomska
Foto: Andrejs Gutāns

Lasītākās ziņas

Augšā