LNS Rehabilitācijas centrs

LNS Rehabilitācijas centrs informē, ka ir atjaunota zimjuvaloda.lv mājaslapa

Projekta ietvaros ir atjaunota, modernizēta un papildināta zīmjuvaloda.lv mājaslapa. 2020./2021.g. RC Zīmju valodas attīstības nodaļa īstenoja projektu „Latviešu zīmju valodas attīstība 2020”, kura ietvaros darba grupa (A.Intsone, I.Liniņa, V.Kleina) sagatavoja divas jaunas tematiskās zīmju valodas vārdnīcas „Sports” un „Medicīna”.
Videovārdnīcas ir publicētas mājaslapā www.zimjuvaloda.lv.
Projektus atbalstīja „Baltijas Bērnu fonds”.

Lūdzam par visām pamanītajām kļūdām un nepilnībām mājaslapā www.zimjuvaloda.lv informēt Rc Zīmju valodas attīstības nodaļu (Elvīras ielā19 k-3 (303.kab), Rīgā, LV–1083) vai rakstot uz e pastu [email protected]Lasītākās ziņas

Augšā