Sociālās rehabilitācijas nodaļa

Piedāvājam saviem klientiem iespēju saņemt ceļa izdevumu atmaksu

Sākot ar 1. martu, atsevišķu valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, kuriem ir III invaliditātes grupa, apmaksās ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā no dzīvesvietas līdz tuvākajai pakalpojumu saņemšanas vietai.

Sākot ar 1. martu, atsevišķu valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, kuriem ir III invaliditātes grupa, apmaksās ceļa izdevumus sabiedriskajā transportā no dzīvesvietas līdz tuvākajai pakalpojumu saņemšanas vietai.
Apmaksās braucienu uz tuvāko pakalpojumu sniegšanas vietu un tikai tiem, kas dzīvo ārpus Rehabilitācijas centra pakalpojuma sniegšanas vietas (Rīga, Rēzekne, Daugavpils, Pļaviņas, Smiltene, Alūksne, Valmiera, Jelgava, Ventspils, Kuldīga, Tukums, Liepāja), piemēram, ja klients brauc no Preiļiem vai Rēzeknes novada pagastiem saņemt pakalpojumu Rēzeknē. Ja klients dzīvo Rēzeknē, tad ceļa izdevumus viņam neapmaksās, jo viņš dzīvo pakalpojuma sniegšanas vietā. Tātad ceļa izdevumus apmaksās tikai tiem klientiem, kuri dzīvo ārpus pakalpojumu sniegšanas vietu pilsētām, kurās var saņemt pakalpojumus.

Uzmanību klientiem!Lai saņemtu pakalpojumu un ceļa naudas atmaksu, jums vispirms jāpārliecinās, ka jūsu sociālās rehabilitācijas plānam par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu (dzeltenā klienta karte) nav beidzies derīguma termiņš. Vienu reizi gadā obligāti jāierodas uz sociālās rehabilitācijas procesa novērtēšanu pie sociālā darbinieka!
Atbilstoši izstrādātajam klienta sociālās rehabilitācijas plānam, dzirdes invalīdi var saņemt šādus valsts budžeta apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
1) latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība;
2) radošās pašizteiksmes un saskarsmes iemaņu apguve;
3) psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
4) palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
Atmaksa par ceļa izdevumiem sabiedriskajā transportā:
Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība – gadā ceļa izdevumus apmaksās līdz 8 klientiem, vienam klientam gada laikā paredzēti vidēji 189 EUR ceļa izdevumu apmaksai.
Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve – gadā ceļa izdevumus apmaksās līdz 78 klientiem, vienam klientam kopumā vidēji 27,97 EUR.
Psiholoģiskās adaptācijas treniņi – gadā apmaksās līdz 116 klientiem, vienam klientam kopumā vidēji 25,17 EUR.
Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā – gadā ceļa izdevumus, lai saņemtu šo pakalpojumu, apmaksās līdz 313 klientiem, vienam klientam kopumā vidēji 53,67 EUR.
Par vienu braucienu uz pakalpojuma saņemšanas vietu turp un atpakaļ apmaksās ne vairāk par 7 EUR. Ja, piemēram, brauciens turp – atpakaļ maksā 8 EUR, tad apmaksās tikai 7 EUR.
Par ceļa izdevumiem noteiktā mēnesī nauda tiks atmaksāta nākamā mēneša beigās, kad tiks iesniegums pārbaudīts un salīdzināts ar datu bāzi vai šis klients ir saņēmis iesniegumā norādīto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu norādītajā datumā.

Klientam ir jāsaglabā sabiedriskā transporta biļete par braucienu līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ un pēc tam tā vai nu jānodod biedrībā strādājošam sociālajam rehabilitētājam vai klientu apkalpošanas speciālistam iesniegšanai RC, vai jāatsūta biļeti pa pastu:
Brigitai Lazdai
LNS Rehabilitācijas centra Sociālās rehabilitācijas nodaļa
Elvīras iela 19 k-3, Rīgā, LV – 1083

Lasītākās ziņas

Augšā