LNS Rehabilitācijas centrs

Būs pieejami surdotulka pakalpojumi tiem kas studē!

Jaunais Invaliditātes likums paredz no 2011. gada 1. septembra nedzirdīgajiem studentiem no valsts budžeta nodrošināt
apmaksātus surdotulka pakalpojumus līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības apgūšanai.

Lai sāktu īstenot jauno iespēju, LNS vēlas noskaidrot, cik nedzirdīgo studentu plāno apgūt profesionālo izglītību vai augstāko izglītību un kādās profesijās.

Ja mācāties (bez surdotulka) vai plānojat uzsākt mācības, lūdzam mūs informēt pa e-pastu [email protected] līdz 4. aprīlim.
Ja ir kādi jautājumi, lūdzam tos uzdot e-pastā [email protected].

Lasītākās ziņas

Augšā